Sider

fredag 26. juni 2020

SOMMER og WEBINARPAUSE!


Kommer tilbake med nye GRATISWEBINAR etter ferien!


Denne våren ble vi alle digitaliserte og alle reiser, møtebesøk og møte med lederskap rundt omkring ble begrenset for m
in del!


Som så mange andre kastet jeg meg på den digitale bølgen - og fant ut at jeg liker det! Det er selvsagt ingen erstatning for å besøke og treffes live - men et flott alternativ når enten pandemi eller avstand gjør det vanskelig å treffes!


GRATIS WEBINARENES INNHOLD

Jeg har tilbudt to ulike WEBINAR denne våren:

1    Info om ALPHA for kirkefolk

2    TWEENS & UNGDOMSARBEID i kirker med mange- få - ingen unge!


Jeg kommer tilbake til flere GRATIS WEBINAR etter sommerferien.


Begge WEBINARENE er et ønske om å hjelpe den lokale kirken med å nå ut, nå nye og nå unge!

Det har vært moro å treffe alle dere som har vært med på WEBINARENE. Noen melder nå at de er i startgropen for å starte ALPHAarbeid i sin kirke og noen gir  signal om at de er inspirert til å starte opp arbeid for de unge.


Utover WEBINAR og ALPHAengasjement har det også vært noen digitale gudstjenster for min del - og det er flott at så mange menigheter var raske med å nå sin menighet gjennom de digitale kanalene som allerede fantes.  I en tid med oppfordring til mye avstand, har det vært godt å se noen av sine på skjermen.  All HONØR til dere pastorer og ledere i kirkene rundt omkring som fikk en bratt DIGITAL LÆRINGSKURVE! Dere har virkelig BESTÅTT den prøven!


Utover temaene i WEBINARENE ønsker jeg å stå til tjeneste for menigheter som trenger hjelp! Jeg kan engasjeres for kort eller lang tid i pastorale tjenester som forkynnelse, begravelser, lederutvikling, veiledning/mentoring, hjelp til å nå ut og annen hjelp i din kirke!  

Kanskje sommertiden gir deg noen tanker for høsten og hvordan dere skal løse menighetskabalen- ta kontakt om jeg kan bistå med noe!

CV og referanser kan sendes om ønskelig!


GOD FERIE OG HVILETID i Guds nærvær!

Hilsen Carinatirsdag 12. mai 2020

IKKE I TILLEGG MEN ET SUPPLEMENT!
Jeg har så lyst å fortelle at ALPHA er et verktøy som alle kirker trenger å ha i verktøykassen!


Jeg opplever å møte ledere og kirkefolk som tenker at de ikke orker å ta fatt på ALPHA…i tillegg til alt menigheten allerede driver med, eller man har gjort noen erfaringer som ikke var som de forventet at Alpha skulle være.

Det er grunnen til at jeg jobber hardt med å få til samtaler og zoommøter med ledere og enkeltpersoner i kirker rundt om i landet! 

I samtale med Ny Generasjon leder, David Haddeland, for en stund siden, sa han noen ord jeg har brukt mye i samtale med menigheter og ledere senere. Han sa: «Ny Generasjon er rammen, Alpha kan være innholdet!»

Det finnes mange gode «rammer» som vi kan bruke i våre menigheter, for eksempel «Jesus hele livet»! Dette står på nettsiden deres: «Ønsket og målet er at planen skal bidra til en helhetlig tenkning rundt barne- og ungdomsarbeid, kirke og hjem. Planen kan sammenlignes med læreplaner man bruker i skolene. Den gir deg ikke konkrete undervisningstimer, men mål og tiltak for en bestemt hensikt.»

Alpha blir da de konkrete undervisningstimene for tweens og ungdom + at Alpha også er for voksne!

ALPHA er ikke et tillegg - men et supplement!

Om menigheten har smågrupper, bibelgrupper, lifegrupper….så trenger ikke Alpha være noe nytt dere lesser på medarbeidere, men kan sees på som innholdet i smågruppefellesskapet!

Alpha kan brukes som innhold i det allerede eksisterende menighetsarbeidet dere driver - en innholdspakke klar til bruk!
Så og si GRATIS!

Du kan bygge ALPHA inn i det eksisterende arbeidet - eller du kan starte med ALPHA og bygge inn de ulike elementene dere ønsker å gjøre som menighet inn i ALPHA! Det funker begge veier!

Dere som har brukt ALPHA men ikke opplevde at det ble som forventet, ønsker jeg gjerne å prate med.  Jeg vil hjelpe dere å analysere hva som kan ha gått galt og hvordan dere kan få det til å fungere.

For å vite mer om hva ALPHA er hvordan din kirke kan benytte ALPHA på beste måte nettopp hos dere, ønsker jeg veldig gjerne å komme i kontakt med deg og din kirke.  

Jeg tar imot invitasjoner til lederskap og kirker over hele landet.  Jeg kan besøke din kirke og møte mindre grupper (vi følger helsemyndighetenes råd) eller vi kan sette opp et ZOOMmøte med hele ditt lederskap! Om dere ønsker å benytte Alpha kan neste fase være å invitere hele menigheten til en gudstjeneste hvor jeg kan bidra med Alphafokus.  Gudstjenesten er viktig for at hele menigheten skal forstå hva Alpha er- et verktøy for hele menigheten og ikke noe nytt for kun spesielt interesserte!

Jeg har så lyst å be dere sjekke ut hva Alpha kan bety for din kirke før dere bestemmer dere for ikke å benytte Alpha.  Dere blir selvsagt med på et slikt møte helt uten å forplikte dere på noe.

Jeg setter opp korte ZOOMmøter med jevne mellomrom og inviterer deg/dere gjerne til å være med på et av disse før dere booker et møte kun for deres lederksap/kirke.

Kontaktinfo:
Carina Grelland Harsem
Tlf: 920 54 100

torsdag 27. februar 2020

ALPHA er det en menighet ønsker å væreKjære menighet!

Jeg har et sterkt ønske om å hjelpe flere menigheter igang 
eller restarte Alpha!
Kort sagt er Alpha det en menighet ønsker å være!

ALPHA hjelper oss å nå ut!

Vi vet at misjonsbefalingen utfordrer oss å forkynne evangeliet til tro og gjøre disipler!  Det er nettopp dette Alpha hjelper menigheter med verden rundt!

Alpha er ingen trylleformel, men et menighetsverktøy drevet av DHÅ!

Om du og din menighet ønsker å vite mer om Alpha, hvordan
din menighet kan ta i bruk dette flotte verktøyet, for å være
en menighet som når ut i deres nærområde med de gode
nyhetene- så ta gjerne kontakt!

Jeg tilbyr flere muligheter:
  • Møte med lederskapet for å gi dere en grundig innføring i hva Alpha er idag. Alle de nye mulighetene og praktisk hvordan det kan organiseres i menigheten.  Det forplikter ikke lederskapet til å være ansvarlig for Alpha i menigheten, men gi lederskapet eierskap til konseptet. Møtet er uforpliktende.
  • Møte med en utvidet ledergruppe i menigheten for samme hensikt som over.
  • Møte m hele menigheten gjennom en Alphatale i en gudstjeneste i etterkant av alternativ 1 og/el 2 for å involvere hele menigheten i sjelevennertjenesten. Alpha er HELE menighetens verktøy! Møtet er uforpliktende.

Med Alpha står vi sammen og hjelper hverandre å vinne nye, uavhengig gaver og utrustning.  I Alpha utfyller vi hverandre! 

Om din menighet i tillegg skulle ha behov for hjelp til å starte opp Alpha, tilbyr jeg disse mulighetene:
  • Jeg inviteres til en Alphakveld hvor alle som (etter utvidet ledergruppe og gudstjeneste) ønsker å vite mer detaljert hva Alpha går ut på. Ved å delta her forplikter man seg ikke på noe, men velger selv om man vil være m som leder/medarbeider på Alpha.
  • Jeg kan i tillegg inviteres til en TEAMBUILDERkveld m alle som blir med som ledere/medarbeidere på Alpha.  Her vil det gis konkret opplæring i Alphaprinsipper, gruppelederansvar og praktisk info om gjennomføringen.
  • I tillegg kan jeg leies inn for en fast månedssum for å ivareta alle punktene over samt delta på oppstart og være tett på gjennomføringen av Alpha.

Alpha tilbyr flere kurs som Foreldrekurs og Samlivskurs som det kan søkes støtte for hos BUFdir.  Jeg kan bidra på samme måte som beskrevet over.

UTOVER ALPHA
Etter mange år som ungdomsleder, pastor og forkynner kjenner jeg fortsatt kallet til å forkynne evangeliet og trene ledere!
Jeg kan bookes til enkeltmøter/gudstjenester, ukemøter, bibeltimer, ledersamlinger/ledertrening, menighetsweekend med ønsket tema, eller det Herren legger på mitt hjerte! Jeg bidrar gjerne som mentor/konsulent/veileder for unge og voksne ledere.

Om din kirke skulle trenge en fast forkynner eller mer pastoral tjeneste eller noe prosjektbasert hjelp, så er jeg åpen for det! Ta kontakt for en samtale om hva det kunne innebære for dere!

Velsignet vår!


Carina Grelland Harsem
carina@harsem.no
tlf: +47 920 54 100

fredag 24. januar 2020

"UNGDOMSKONSULENT / MENIGHETSKONSULENT"Etter mange år som pastor og leder i flere menigheter har jeg nå en periode med freelancevirksomhet. Jeg besøker de menigheter som inviterer og forkynner både ønskede temaer og det jeg kjenner Gud legger på mitt hjerte.


Jeg har også et stort hjerte for Alpha.
Et verktøy jeg unner alle menigheter å ha!  
Alpha er det en menighet ønsker å være!  Inkluderende, lyttende, 
seende, engasjerende, fører mennesker til Jesus, gir opplæring i 
kristentroens basis!  Og ikke minst trenes nye ledere og medarbeidere til tjeneste for Herren i og ut fra menigheten.
Jeg elsker å hjelpe menigheter igang med Alpha! 

Og- brannen for de unge lederne har jeg fortsatt!


Tidligere har jeg vært engasjert i flere og ulike menigheter som UNGDOMSKONSULENT, en tittel jeg valgte for å beskrive litt hva jeg kunne tilby kirker og menigheter rundt om i Norge.

Jeg har bistått flere menigheter med å bygge opp ungdomslederteam og er og har vært mentor for ungdomsledere.  En viktig del av denne tjenesten var også å hjelpe menighetens lederskap å skape gode koblinger og relasjoner til ungdomslederteamene.

Jeg ser viktigheten av de voksne ledernes engasjement i ungdomsledernes liv og tjeneste.  Selv om vi voksne ikke lenger er ungdommenes primære ledere, er vi et viktig bidrag i de unges liv.  De trenger anerkjennesle og noen å gå sammen med. De unge lederne trenger rettledning og veiledning. Kommer gjerne til din kirke og snakker mer om dette!

For mange er det også behov for å ha en ekstern mentor som kan hjelpe til å se ting litt utenfra.  Jeg ser fortsatt behovet og ønsker nå å utvide min tjeneste på dette området.  Mitt ønske er at menigheter som har egne ungdomsledere og ungdomspastorer setter mentorskap inn i budsjettet når de ansetter de unge.   

Om din menighet trenger hjelp til noe av det jeg kan bidra med så ta gjerne kontakt!
Jeg kan også være tilgjengelig for mer fast engasjement om det skulle være aktuelt.

Jeg er tilgjengelig for hele landet både for reiser og digitale møtepunkter der det lar seg gjøre.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Du når meg på følgende måter:
E-post: carina@harsem.no
Tlf/SMS: 92054100

Facebook: Carina Grelland Harsem

SOMMER og WEBINARPAUSE!

Kommer tilbake med nye GRATISWEBINAR etter ferien! Denne våren ble vi alle digitaliserte og alle reiser, møtebesøk og møte med lederskap ru...