Sider

tirsdag 12. mai 2020

IKKE I TILLEGG MEN ET SUPPLEMENT!
Jeg har så lyst å fortelle at ALPHA er et verktøy som alle kirker trenger å ha i verktøykassen!


Jeg opplever å møte ledere og kirkefolk som tenker at de ikke orker å ta fatt på ALPHA…i tillegg til alt menigheten allerede driver med, eller man har gjort noen erfaringer som ikke var som de forventet at Alpha skulle være.

Det er grunnen til at jeg jobber hardt med å få til samtaler og zoommøter med ledere og enkeltpersoner i kirker rundt om i landet! 

I samtale med Ny Generasjon leder, David Haddeland, for en stund siden, sa han noen ord jeg har brukt mye i samtale med menigheter og ledere senere. Han sa: «Ny Generasjon er rammen, Alpha kan være innholdet!»

Det finnes mange gode «rammer» som vi kan bruke i våre menigheter, for eksempel «Jesus hele livet»! Dette står på nettsiden deres: «Ønsket og målet er at planen skal bidra til en helhetlig tenkning rundt barne- og ungdomsarbeid, kirke og hjem. Planen kan sammenlignes med læreplaner man bruker i skolene. Den gir deg ikke konkrete undervisningstimer, men mål og tiltak for en bestemt hensikt.»

Alpha blir da de konkrete undervisningstimene for tweens og ungdom + at Alpha også er for voksne!

ALPHA er ikke et tillegg - men et supplement!

Om menigheten har smågrupper, bibelgrupper, lifegrupper….så trenger ikke Alpha være noe nytt dere lesser på medarbeidere, men kan sees på som innholdet i smågruppefellesskapet!

Alpha kan brukes som innhold i det allerede eksisterende menighetsarbeidet dere driver - en innholdspakke klar til bruk!
Så og si GRATIS!

Du kan bygge ALPHA inn i det eksisterende arbeidet - eller du kan starte med ALPHA og bygge inn de ulike elementene dere ønsker å gjøre som menighet inn i ALPHA! Det funker begge veier!

Dere som har brukt ALPHA men ikke opplevde at det ble som forventet, ønsker jeg gjerne å prate med.  Jeg vil hjelpe dere å analysere hva som kan ha gått galt og hvordan dere kan få det til å fungere.

For å vite mer om hva ALPHA er hvordan din kirke kan benytte ALPHA på beste måte nettopp hos dere, ønsker jeg veldig gjerne å komme i kontakt med deg og din kirke.  

Jeg tar imot invitasjoner til lederskap og kirker over hele landet.  Jeg kan besøke din kirke og møte mindre grupper (vi følger helsemyndighetenes råd) eller vi kan sette opp et ZOOMmøte med hele ditt lederskap! Om dere ønsker å benytte Alpha kan neste fase være å invitere hele menigheten til en gudstjeneste hvor jeg kan bidra med Alphafokus.  Gudstjenesten er viktig for at hele menigheten skal forstå hva Alpha er- et verktøy for hele menigheten og ikke noe nytt for kun spesielt interesserte!

Jeg har så lyst å be dere sjekke ut hva Alpha kan bety for din kirke før dere bestemmer dere for ikke å benytte Alpha.  Dere blir selvsagt med på et slikt møte helt uten å forplikte dere på noe.

Jeg setter opp korte ZOOMmøter med jevne mellomrom og inviterer deg/dere gjerne til å være med på et av disse før dere booker et møte kun for deres lederksap/kirke.

Kontaktinfo:
Carina Grelland Harsem
Tlf: 920 54 100

SOMMER og WEBINARPAUSE!

Kommer tilbake med nye GRATISWEBINAR etter ferien! Denne våren ble vi alle digitaliserte og alle reiser, møtebesøk og møte med lederskap ru...