Sider

fredag 26. juni 2020

SOMMER og WEBINARPAUSE!


Kommer tilbake med nye GRATISWEBINAR etter ferien!


Denne våren ble vi alle digitaliserte og alle reiser, møtebesøk og møte med lederskap rundt omkring ble begrenset for m
in del!


Som så mange andre kastet jeg meg på den digitale bølgen - og fant ut at jeg liker det! Det er selvsagt ingen erstatning for å besøke og treffes live - men et flott alternativ når enten pandemi eller avstand gjør det vanskelig å treffes!


GRATIS WEBINARENES INNHOLD

Jeg har tilbudt to ulike WEBINAR denne våren:

1    Info om ALPHA for kirkefolk

2    TWEENS & UNGDOMSARBEID i kirker med mange- få - ingen unge!


Jeg kommer tilbake til flere GRATIS WEBINAR etter sommerferien.


Begge WEBINARENE er et ønske om å hjelpe den lokale kirken med å nå ut, nå nye og nå unge!

Det har vært moro å treffe alle dere som har vært med på WEBINARENE. Noen melder nå at de er i startgropen for å starte ALPHAarbeid i sin kirke og noen gir  signal om at de er inspirert til å starte opp arbeid for de unge.


Utover WEBINAR og ALPHAengasjement har det også vært noen digitale gudstjenster for min del - og det er flott at så mange menigheter var raske med å nå sin menighet gjennom de digitale kanalene som allerede fantes.  I en tid med oppfordring til mye avstand, har det vært godt å se noen av sine på skjermen.  All HONØR til dere pastorer og ledere i kirkene rundt omkring som fikk en bratt DIGITAL LÆRINGSKURVE! Dere har virkelig BESTÅTT den prøven!


Utover temaene i WEBINARENE ønsker jeg å stå til tjeneste for menigheter som trenger hjelp! Jeg kan engasjeres for kort eller lang tid i pastorale tjenester som forkynnelse, begravelser, lederutvikling, veiledning/mentoring, hjelp til å nå ut og annen hjelp i din kirke!  

Kanskje sommertiden gir deg noen tanker for høsten og hvordan dere skal løse menighetskabalen- ta kontakt om jeg kan bistå med noe!

CV og referanser kan sendes om ønskelig!


GOD FERIE OG HVILETID i Guds nærvær!

Hilsen CarinaSOMMER og WEBINARPAUSE!

Kommer tilbake med nye GRATISWEBINAR etter ferien! Denne våren ble vi alle digitaliserte og alle reiser, møtebesøk og møte med lederskap ru...