Sider

fredag 24. januar 2020

"UNGDOMSKONSULENT / MENIGHETSKONSULENT"Etter mange år som pastor og leder i flere menigheter har jeg nå en periode med freelancevirksomhet. Jeg besøker de menigheter som inviterer og forkynner både ønskede temaer og det jeg kjenner Gud legger på mitt hjerte.


Jeg har også et stort hjerte for Alpha.
Et verktøy jeg unner alle menigheter å ha!  
Alpha er det en menighet ønsker å være!  Inkluderende, lyttende, 
seende, engasjerende, fører mennesker til Jesus, gir opplæring i 
kristentroens basis!  Og ikke minst trenes nye ledere og medarbeidere til tjeneste for Herren i og ut fra menigheten.
Jeg elsker å hjelpe menigheter igang med Alpha! 

Og- brannen for de unge lederne har jeg fortsatt!


Tidligere har jeg vært engasjert i flere og ulike menigheter som UNGDOMSKONSULENT, en tittel jeg valgte for å beskrive litt hva jeg kunne tilby kirker og menigheter rundt om i Norge.

Jeg har bistått flere menigheter med å bygge opp ungdomslederteam og er og har vært mentor for ungdomsledere.  En viktig del av denne tjenesten var også å hjelpe menighetens lederskap å skape gode koblinger og relasjoner til ungdomslederteamene.

Jeg ser viktigheten av de voksne ledernes engasjement i ungdomsledernes liv og tjeneste.  Selv om vi voksne ikke lenger er ungdommenes primære ledere, er vi et viktig bidrag i de unges liv.  De trenger anerkjennesle og noen å gå sammen med. De unge lederne trenger rettledning og veiledning. Kommer gjerne til din kirke og snakker mer om dette!

For mange er det også behov for å ha en ekstern mentor som kan hjelpe til å se ting litt utenfra.  Jeg ser fortsatt behovet og ønsker nå å utvide min tjeneste på dette området.  Mitt ønske er at menigheter som har egne ungdomsledere og ungdomspastorer setter mentorskap inn i budsjettet når de ansetter de unge.   

Om din menighet trenger hjelp til noe av det jeg kan bidra med så ta gjerne kontakt!
Jeg kan også være tilgjengelig for mer fast engasjement om det skulle være aktuelt.

Jeg er tilgjengelig for hele landet både for reiser og digitale møtepunkter der det lar seg gjøre.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Du når meg på følgende måter:
E-post: carina@harsem.no
Tlf/SMS: 92054100

Facebook: Carina Grelland Harsem

SOMMER og WEBINARPAUSE!

Kommer tilbake med nye GRATISWEBINAR etter ferien! Denne våren ble vi alle digitaliserte og alle reiser, møtebesøk og møte med lederskap ru...