Sider

torsdag 27. februar 2020

ALPHA er det en menighet ønsker å væreKjære menighet!

Jeg har et sterkt ønske om å hjelpe flere menigheter igang 
eller restarte Alpha!
Kort sagt er Alpha det en menighet ønsker å være!

ALPHA hjelper oss å nå ut!

Vi vet at misjonsbefalingen utfordrer oss å forkynne evangeliet til tro og gjøre disipler!  Det er nettopp dette Alpha hjelper menigheter med verden rundt!

Alpha er ingen trylleformel, men et menighetsverktøy drevet av DHÅ!

Om du og din menighet ønsker å vite mer om Alpha, hvordan
din menighet kan ta i bruk dette flotte verktøyet, for å være
en menighet som når ut i deres nærområde med de gode
nyhetene- så ta gjerne kontakt!

Jeg tilbyr flere muligheter:
  • Møte med lederskapet for å gi dere en grundig innføring i hva Alpha er idag. Alle de nye mulighetene og praktisk hvordan det kan organiseres i menigheten.  Det forplikter ikke lederskapet til å være ansvarlig for Alpha i menigheten, men gi lederskapet eierskap til konseptet. Møtet er uforpliktende.
  • Møte med en utvidet ledergruppe i menigheten for samme hensikt som over.
  • Møte m hele menigheten gjennom en Alphatale i en gudstjeneste i etterkant av alternativ 1 og/el 2 for å involvere hele menigheten i sjelevennertjenesten. Alpha er HELE menighetens verktøy! Møtet er uforpliktende.

Med Alpha står vi sammen og hjelper hverandre å vinne nye, uavhengig gaver og utrustning.  I Alpha utfyller vi hverandre! 

Om din menighet i tillegg skulle ha behov for hjelp til å starte opp Alpha, tilbyr jeg disse mulighetene:
  • Jeg inviteres til en Alphakveld hvor alle som (etter utvidet ledergruppe og gudstjeneste) ønsker å vite mer detaljert hva Alpha går ut på. Ved å delta her forplikter man seg ikke på noe, men velger selv om man vil være m som leder/medarbeider på Alpha.
  • Jeg kan i tillegg inviteres til en TEAMBUILDERkveld m alle som blir med som ledere/medarbeidere på Alpha.  Her vil det gis konkret opplæring i Alphaprinsipper, gruppelederansvar og praktisk info om gjennomføringen.
  • I tillegg kan jeg leies inn for en fast månedssum for å ivareta alle punktene over samt delta på oppstart og være tett på gjennomføringen av Alpha.

Alpha tilbyr flere kurs som Foreldrekurs og Samlivskurs som det kan søkes støtte for hos BUFdir.  Jeg kan bidra på samme måte som beskrevet over.

UTOVER ALPHA
Etter mange år som ungdomsleder, pastor og forkynner kjenner jeg fortsatt kallet til å forkynne evangeliet og trene ledere!
Jeg kan bookes til enkeltmøter/gudstjenester, ukemøter, bibeltimer, ledersamlinger/ledertrening, menighetsweekend med ønsket tema, eller det Herren legger på mitt hjerte! Jeg bidrar gjerne som mentor/konsulent/veileder for unge og voksne ledere.

Om din kirke skulle trenge en fast forkynner eller mer pastoral tjeneste eller noe prosjektbasert hjelp, så er jeg åpen for det! Ta kontakt for en samtale om hva det kunne innebære for dere!

Velsignet vår!


Carina Grelland Harsem
carina@harsem.no
tlf: +47 920 54 100

SOMMER og WEBINARPAUSE!

Kommer tilbake med nye GRATISWEBINAR etter ferien! Denne våren ble vi alle digitaliserte og alle reiser, møtebesøk og møte med lederskap ru...